Evolution of economic linkage network of the cities and counties on the northern slope of the Tianshan Mountains, China
YANG Zeyu, ZHANG Shubao, LEI Jun, ZHANG Xiaolei, TONG Yanjun, DUAN Zuliang, FAN Liqin
Regional Sustainability . 2023, (2): 173 -184 .  DOI: 10.1016/j.regsus.2023.05.002