Coupling analysis of the major impact on sustainable development of the typical arid region of Turpan in Northwest China
Lingxiao Sun, Xiang Yu, Boshan Li, Haiyan Zhang, Dong Sha, Yao Wang, Jiaqiang Lei, Yang Yu, Martin Welp, Ruide Yu
Regional Sustainability . 2020, (1): 48 -58 .  DOI: 10.1016/j.regsus.2020.08.002