Potential risks and challenges of climate change in the arid region of northwestern China
Yaning Chen, Xueqi Zhang, Gonghuan Fang, Zhi Li, Fei Wang, Jingxiu Qin, Fan Sun
Regional Sustainability . 2020, (1): 20 -30 .  DOI: 10.1016/j.regsus.2020.06.003