Biodiversity arks in the Anthropocene
Honghu MENG, Xiaoyang GAO, Yigang SAONG, Guanlong CAO, Jie LI
Regional Sustainability . 2021, (2): 109 -115 .  DOI: 10.1016/j.regsus.2021.03.001