Purchase willingness of new energy vehicles: A case study in Jinan City of China
Xueqing Tian, Qingling Zhang, Yuzhu Chi, Yu Cheng
Regional Sustainability . 2021, (1): 12 -22 .  DOI: 10.1016/j.regsus.2020.12.003