Spatial variability and driving factors of soil multifunctionality in drylands of China
ZHANG Shihang, CHEN Yusen, LU Yongxing, GUO Hao, GUO Xing, LIU Chaohong, ZHOU Xiaobing, ZHANG Yuanming
Regional Sustainability . 2022, (3): 223 -232 .  DOI: 10.1016/j.regsus.2022.10.001