Material dependence of cities and implications for regional sustainability
Yupeng Liu, Jiajia Li, Linlin Duan, Min Dai, Wei-qiang Chen
Regional Sustainability . 2020, (1): 31 -36 .  DOI: 10.1016/j.regsus.2020.07.001